O Nas

Smo ena izmed najmlajših posredniških hiš v Sloveniji, a glede na zrelost naše branže, ena izmed uspešnejših.

LIBRA PREMIA

Sodelujemo z nekaterimi najuglednejšimi slovenskimi podjetji ter z vsemi zavarovalnicami na slovenskem trgu, pa tudi izven.

Naše stranke razumejo tveganja, s katerimi se soočajo. Razumejo, da je dobra zavarovalna zaščita osnova stabilnega poslovanja.

Naša naloga je, da pomagamo tveganja identificirati, predlagati ustrezna zavarovalna kritja zanje ter optimizirati že obstoječe zavarovalne pogodbe. Skrbimo tudi za izvajanje pravic, ki iz njih izhajajo.

Naša naloga je tudi, da odpravimo asimetrijo informacij, ki se praviloma pojavlja med zavarovalnicami in podjetji. Našim strankam pomagamo razumeti vsebine pogodb, ki so del njihovega zavarovalnega programa ter jim nuditi ustrezne informacije, da lahko sprejemajo pravilne odločitve.

Smo neodvisni zavarovalni posredniki, kar pomeni, da sodelujemo z vsemi zavarovalnicami na nepristranski osnovi. Praviloma delujemo na osnovi pooblastila stranke , ki skladno z uveljavljeno prakso nima finančnih obveznosti do nas, saj nam stroške storitev povrne izbrana zavarovalnica.

KDO SMO?

Jaka Dolenc

Ustanovitelj, Direktor

Jaka je v zavarovalniškem poslu od svoje prve zaposlitve. Je eden redkih, ki je v zavarovalniški industriji dal skozi praktično vse stopničke – od komercialista do člana uprave. Prvo desetletje je deloval v okviru Skupine Triglav, Izkušnje v tujini si je nabiral kot prokurist Triglav Osiguranja, d.d. v Zagrebu.

Najbolj ponosen je na svojo vlogo pri sanaciji in razvoju Zavarovalnice Tilia, d.d., ki se je v obdobju od l. 2010 do združitve z Zavarovalnico Maribor uspela pozicionirati kot ena najbolj prepoznavnih in inovativnih blagovnih znamk v zavarovalniški industriji.

17-letne izkušnje iz zavarovalništva sedaj deli s svojimi strankami.

Kaj Počnemo?

Praviloma je postopek po podpisu pooblastila s strani stranke sledeč:

- pregled obstoječih zavarovalnih pogodb,

- izdelava ocene tveganja podjetja (t.i. Risk Survey) in predloga sestave zavarovalnega programa,

- preureditev obstoječih pogodb oz. izvedba razpisa zbiranja ponudb (oz. javnega razpisa, v kolikor je to potrebno),

- izdelava predloga izbire kombinacije zavarovalnih kritij po meri naročnika, skladno s pridobljenimi ponudbami,

- skrb za izvajanje pravic po sklenjenih pogodbah, pomoč pri uveljavljanju zahtevkov, priprava podatkov, ostali operativni servis.

ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS?

Zato ker, imamo na tem področju več izkušenj in strokovnega znanja, kot Vi.

timeline

Zato ker, zelo dobro poznamo zavarovalni trg.

timeline

Zato ker, smo odzivni.

timeline

Kdo so naše stranke?

- industrija

- medijsko produkcijske hiše

- trgovska podjetja

- avtobusni prevozniki

- gradbena podjetja

- storitvena podjetja

- podjetja javnega sektorja

- zdravstvo

- interesna združenja, zbornice

Komu še pomagamo

SMUČARSKI KLUB VELENJE
TENIS SLOVENIJA